ANNULERING / bedenktijd


Indien de huurder de huurovereenkomst wilt annuleren moet hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk, schriftelijk of elektronisch, op de hoogte brengen. In geval van annulering is de huurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ten hoogte van: • Tot veertien dagen voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom • Tot zeven dagen voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom • Tot één dag voor aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom • Op de dag van de huurperiode zelf: 100% van de huursom In geval van annulering kan de huurder de verhuurder verzoeken tot het in stelling plaatsen van een derde. Wanneer deze derde voor de verhuurder acceptabel is, dan is de huurder slecht 10% van de totale overeengekomen huursom verschuldigd, met een minimum van €25,00,-.

Neem contact met ons op als je de reservering wilt annuleren.